12 Ιαν 2017

εδώ στο νότο: Υπογράφηκε από τη Ρένα Δούρου το έργο για την προσ...

εδώ στο νότο: Υπογράφηκε από τη Ρένα Δούρου το έργο για την προσ...: Το έργο, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Την αναβάθμιση ενός σημαν...