31 Ιαν 2017

εδώ στο νότο: ΥΠΕΣ: Ενισχύσεις 7,9 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμους - ...

εδώ στο νότο: ΥΠΕΣ: Ενισχύσεις 7,9 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμους - ...: Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 7.920.982,55 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη...