Συμπαράταξη δυνάμεων σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑμε στόχο νααποφευχθούν τα μεγάλα "εγκλήματα" που σχεδιάζει η κυβέρνηση στη διάρκεια του θέρους ειςβάρος της δημόσιας περιουσίας, του περιβάλλοντοςκοινωνικών αγαθών όπως το νερό και ηενέργειακαθώς και δικαιωμάτων όπως η κοινωνική ασφάλισηΚάνοντας άμεσα πράξη τηντελευταία απόφαση της Κ.Ε., ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει αύριο εκδήλωση για την αποτροπή τηςιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, με πρώτο στόχο να μην περάσει το νομοσχέδιο για τη "μικρή ΔΕΗ", που, κατ' ουσίαναποτελεί το "φιλέτο" της σημερινής επιχείρησης.
Στην εκδήλωση έχουν κληθεί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Χ.Α., κινήματα, κοινωνικοί φορείς και φορείς της Αυτοδιοίκησης. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός "παλλαϊκού μετώπου" και θα βάλει τέλος στις πολιτικές και τους εκφραστές του Μνημονίου και θα ανοίξει τον δρόμο σε μια νέα πλειοψηφία ανασυγκρότησης της χώρας.
*Πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για συντονισμό κομμάτων, κοινωνικών φορέων και κινημάτων με στόχο την αποτροπή της διάσπασης και της εκποίησης της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού