12 Ιαν 2017

εδώ στο νότο: Όταν ο ανίκανος υπουργός δεν παραιτείται, απολύετα...

εδώ στο νότο: Όταν ο ανίκανος υπουργός δεν παραιτείται, απολύετα...: Τουλάχιστον ο Δημήτρης Βίτσας είχε το θάρρος να το παραδεχθεί ότι η κυβέρνηση πιάστηκε απροετοίμαστη στη Λέσβο, όπου οι πρόσφυγες αφέθηκ...