3 Ιαν 2017

εδώ στο νότο: Τη χρηματοδότηση εργασιών σε τρεις βρεφονηπιακούς ...

εδώ στο νότο: Τη χρηματοδότηση εργασιών σε τρεις βρεφονηπιακούς ...: Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση με 85.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής για ε πισκευές και βελτιώσεις στον περιβάλλοντα χ...