12 Ιαν 2017

εδώ στο νότο: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τη θέρμανση στο 1ο Λ...

εδώ στο νότο: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τη θέρμανση στο 1ο Λ...: Πολλά αρνητικά σχόλια έχει δημιουργήσει το ζήτημα, που υπάρχει με τη θέρμανση στο 1ο Γεν. Λύκειο Ταύρου και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί ...