31 Ιαν 2017

εδώ στο νότο: Ξανθός: 240 νέες τοπικές μονάδες υγείας σε 60 πόλε...

εδώ στο νότο: Ξανθός: 240 νέες τοπικές μονάδες υγείας σε 60 πόλε...: Σε λειτουργία τίθενται το β΄ εξάμηνο 240 νέες δομές πρωτοβάθμιας υγείας σε 60 αστικά κέντρα, με πάνω από 3.000 εργαζόμενους, που θα δια...