15 Ιουν 2015

ΧΡΕΟΣ


6.426 προβολές
H ισπανική επιτροπή πολιτών για τη διαγραφή του χρέους ζητάει τη διαγραφή του ελληνικού χρέους δηλώνοντας την υποστήριξή της στην επιτροπή αλήθειας δημόσιου χρέους.