23 Ιουν 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Απάντηση στην επιστολή του βουλευτή της Ν.Δ κ. Κ. ΚατσαφάδουΦωτογραφία της Eleni Dimopoulou.

Κύριε βουλευτά
Με έκπληξη διάβασα στο Διαδίκτυο επιστολή την οποία απευθύνετε προς την Περιφέρεια Αττικής, και την οποία αποστείλατε με φαξ στην Περιφέρεια μόλις χθες.
Η Περιφέρεια Αττικής, με ευθύνη απέναντι στους πολίτες, προωθεί για πρώτη φορά έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος που αναδεικνύει τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας ως ξεχωριστό τουριστικό προορισμό με γνώμονα την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Αττικής .
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα νησιά του Αργοσαρωνικού, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια μας για 12μηνη τουριστική κίνηση.
Αντιμετωπίζοντας ένα εξαιρετικά δυσκίνητο διοικητικό πλαίσιο με ασαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις, κάνοντας χρήση επιστημονικών εργαλείων και κριτηρίων και δομών, βάζουμε τέλος στη μέχρι σήμερα μονοσήμαντη Αθηνοκεντρική προβολή της Αττικής,(city break) προωθώντας παράλληλα εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, στο πλαίσιο μιας δυναμικής και συνεχούς διαδικασίας, με βασικούς άξονες τον πολιτιστικό και τον θαλάσσιο τουρισμό του νότιου και ανατολικού μετώπου και της νησιωτικής περιφέρειας.
Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναζήτηση και την ανάδειξη εκείνων των τουριστικών πόρων, άυλων ή μη, μεταξύ άλλων και στα νησιά του Σαρωνικού, πόρων που είναι μέχρι σήμερα άγνωστοι, παραμελημένοι ή και εγκαταλελειμμένοι αλλά και στην αναζήτηση συνεργασιών με διεθνείς επαγγελματίες του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού που ενδιαφέρονται για τον μη μαζικό τουρισμό .
Στην επόμενη χρονική περίοδο θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις μας με όλες τις Διατομεακές Επιτροπές Τουρισμού στις περιφερειακές ενότητες της Αττικής που συστήθηκαν για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και το αναλυτικό πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής προβολής της Αττικής.
Ήδη με πρωτοβουλία μας έχει δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο Τουριστικής Προβολής από όλους τους Δήμους της Αττικής και θα ενεργοποιηθεί άμεσα, ακολουθώντας ένα ενιαίο Σχέδιο με γνώμονα την τουριστική πολιτική που θα χαράξει το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ.
Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της στα νησιά του Αργοσαρωνικού, μέσα από την προώθηση σειράς έργων υποδομής.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
1. Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 το έργο – γέφυρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στα Κύθηρα, ένα υποδειγματικό έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά.
2. Μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) θα κατευθυνθούν πόροι και δράσεις του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 προς τον πυλώνα της Γαλάζιας Οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά του Αργοσαρωνικού.
3. Στο ίδιο πλαίσιο δρομολογούνται παρεμβάσεις στο θέμα της ύδρευσης στα νησιά του Αργοσαρωνικού για να επιλυθούν χρονίζοντα ζητήματα που εμπόδιζαν την επάρκεια κατά τους τουριστικούς μήνες. Συγκεκριμένα, πρόσφατα η Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε την υλοποίηση υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού. Έργο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής 2014 -2020.
4. Προωθείται η άμεση ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής 2014 -2020 πράξεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων, όπως για παράδειγμα συστημάτων αποχέτευσης Σπετσών, Αγκιστρίου.
Χωρίς τα έργα των βασικών υποδομών, δεν δυνατόν να μιλάμε σήμερα για οποιαδήποτε μορφής σοβαρή τουριστική ανάπτυξη.
Το σύνολο αυτών των δράσεων και έργων δεικνύει το ουσιαστικό, και όχι επικοινωνιακό ή άλλο ψηφοθηρικό ενδιαφέρον της Περιφέρειας Αττικής για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ενδιαφέρον που τεκμαίρεται ήδη από συγκεκριμένα αποτελέσματα, έχει παρόν, μέλλον και αφορά το σύνολο των πολιτών, πέρα από κομματικά στεγανά.
Ενδιαφέρον που βασίζεται σε συλλογική προσπάθεια και αγώνα από όπου κανείς δεν περισσεύει και οφείλουμε όλοι μας, με ευθύνη, να δίνουμε εμπράκτως το παρόν.
Πιστεύω βαθύτατα ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να αθροίσετε και τις δικές σας δυνάμεις, ως βουλευτής, στην κοινή αυτή προσπάθεια και να μην μετατραπεί και ο τομέας του τουρισμού σε πεδίο στείρας αντιπαράθεσης .
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
για την Τουριστική Προβολή της Αττικής
Ελένη Δημοπούλου