25 Ιουν 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η απόφαση εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο, όπου η αντιπολίτευση εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα του αιτήματος
Στην πρόσληψη 139 μόνιμων υπαλλήλων και 127 εποχικών με 8μηνη σύμβαση εργασίας προχωρά η περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της. Η απόφαση εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο
ERT.GR