26 Ιουν 2015

AΠΟΡΙΜΑΤΑ

Όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι θα δώσουν μια νέα ώθηση στην Οικονομία δεδομένου ότι θα είναι ο πρόλογος για την δημιουργία Χρηματιστηρίου Αξιών Αποβλήτων αλλά και με την δημιουργία νέων πόρων από το πουθενά που συντελούν στην αυτάρκεια πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία,δεδομένου ότι μέχρι πρότινος θάβονταν σε “κύτταρα” .