22 Δεκ 2016

εδώ στο νότο: Για δεύτερη φορά η δημοτική αρχή Μοσχάτου-Ταύρου δ...

εδώ στο νότο: Για δεύτερη φορά η δημοτική αρχή Μοσχάτου-Ταύρου δ...: Απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώνει η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου-Ταύρου «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή», με α...