7 Δεκ 2016

εδώ στο νότο: Σκέψεις για την ψήφιση του Περιφερειακού Σχεδιασμο...

εδώ στο νότο: Σκέψεις για την ψήφιση του Περιφερειακού Σχεδιασμο...: σχολιάζει ο Μπάμπης Μπιλίνης * Η ψήφιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής είναι ένα μεγάλο πρώτο...