12 Απρ 2016

ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΑΕ: Πως χάθηκε η αυτάρκεια στη χώρα...

ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΑΕ: Πως χάθηκε η αυτάρκεια στη χώρα...: Πως χάθηκε η αυτάρκεια στη χώρα: To παράδειγμα της Θεσσαλίας Στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, στη λεκάνη απορροής των νερών του όρους Κόζια...