21 Νοε 2016

εδώ στο νότο: Σε λειτουργία το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στα...

εδώ στο νότο: Σε λειτουργία το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στα...: Συνάντηση εργασίας με σκοπό τον συντονισμό της δράσης αλλά και την διευθέτηση των τελικών ενεργειών προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτο...